Cenník

Podvojné účtovníctvo pre laikov 

mesec

Cena: 30,-Eur (základ 25,-Eur, 20% DPH 5,-Eur)

/ročný prístup do 28 lekcií formátu samostatných mini knižiek rôznych farieb,
s rámcovou štruktúrou (účtovné schémy, vybrané modelové praktické príklady, cvičenie, hravé účtovníctvo) v rozsahu približne 35 strán, spolu takmer 1 000 strán účtovníctva spracovaného nie vedeckou, ale pokiaľ možno čo najviac laickou formou/

 

Súkromný sprievodca svetom účtovníctva -  lektor 

Cena: 5,-Eur (základ 4,17 Eur, 20% DPH 0,83 Eur)

/15 min. rozhovor prostredníctvom skype, počas ktorého lektor vysvetlí na praktickej ukážke ako zaúčtovať jeden vybraný typ účtovného dokladu z jednej lekcie z možných 28 lekcií mini knižiek Podvojné účtovníctvo pre laikov, objednávateľ si vyberá jeden typ dokladu z jednej lekcie, o ktorého vysvetlenie účtovania má záujem, objednávateľ a lektor si čas skype rozhovoru dojednávajú individuálne/

 

Školenia - Podvojné účtovníctvo

Cena 5,-Eur za hod. (základ 4,17 Eur, 20% DPH 0,83 Eur)

/individuálne školenia pre začiatočníkov, stredne pokročilých, pokročilých, 1 až 6 hod. denne, školenia minimálne dvakrát do týždňa v malých skupinách od 3 do 10 účastníkov, objednávateľ a lektor si dohodnú individuálne obsah aj dĺžku školenia v hod., možnosť dohodnúť formu skype/

 

Podvojné účtovníctvo v praxi

Cena 7,-Eur za hod. (základ 5,83 Eur, 20% DPH 1,17 Eur)

/individuálne školenia, na ktoré si účastníci môžu doniesť účtovné doklady, ktoré budú spolu s lektorom účtovať, 1 až 6 hod. denne, školenia minimálne dvakrát do týždňa v malých skupinách od 3 do 10 účastníkov, objednávateľ a lektor si dohodnú individuálne obsah, dĺžku školenia v hod., počet účtovných dokladov, ktoré spolu zaúčtujú, možnosť dohodnúť formu skype/