5. lekcia - Faktúra dodávateľská TUZEMSKÁ a ZAHRANIČNÁ - nadobudnutie zásob