Spôsob platby

platby

Spôsob platby:

- prevodom na bankový účet

- vkladom na bankový účet

 

Banka: VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2951664258/0200

Variabilný symbol: číslo faktúry

Konštantný symbol: 0308