Sprístupnenie produktu

 

spristupnenieSprístupnenie produktu – on-line knihy zahŕňa:

 

  • vyplnenie a zaslanie registračného formulára, ktorý sa považuje za objednávku on-line knihy, vypĺňa a zasiela objednávateľ na internetovej stránke poskytovateľa,
  • potvrdenie prijatia registračného formulára (objednávky) e-mailom, zasiela poskytovateľ,
  • zaslanie zálohovej faktúry e-mailom, zasiela poskytovateľ,
  • úhradu zálohovej faktúry prevodom na bankový účet poskytovateľa, alebo vkladom na bankový účet poskytovateľa, hradí objednávateľ,
  • sprístupnenie produktu na príslušné predplatené obdobie, realizuje poskytovateľ do 24 hodín po prijatí úhrady, úhrada sa považuje za uskutočnenú okamihom pripísania finančných prostriedkov na bankový účet poskytovateľa,
  • zaslanie daňového dokladu o úhrade on-line knihy e-mailom, realizuje poskytovateľ.