3. lekcia - Faktúra dodávateľská TUZEMSKÁ a ZAHRANIČNÁ - nadobudnutie dlhodobého nehmotného majetku